ОСА 2019

ИОСА 11.04.2019г.

Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 11.04.2019 год.

Покана за Извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД, насрочено за 11.04.2019 год. (222,3 KB)

Протокол от заседание на Съвета на директорите за свикване на извънредно общо събрание на дружеството (116,2 KB)

Правила за гласуване чрез пълномощник, условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства (461,2 KB)

Образец на пълномощно за представляване на акционер в ОСА (26,2 KB)