За Тютюна

Видове тютюн

green_pic.jpg

Тютюните Бърлей са със светло кафяв, червеникав до тъмно кафяв цвят. Те сe характеризират с много ниско съдържание на захари, сравнително високи нива на никотин и свойството да абсорбират соуси и аромати. Използват се за да балансират ароматичните, вкусови и пушателни свойства на тютюневите изделия.

Отглежданите в България тютюни от типа Виржиния се определят като „пълнежни тютюни“ с високо съдържание на захари и относително по-ниско съдържание на никотин. Те са с неутрален вкус и добра горяемост. Листата са големи и цветът варира от светло златист до тъмно оранжев. В някои райони на страната, условията са подходящи за отглеждането на специфични висококачествени тютюни Виржиния. Отглеждането им представлява интерес за тютюнопроизводителите, поради широкото им приложение в цигарената индустрия.

Подходящите климатични условия в България определят отглеждането на висококачествени ориенталски и полуориенталски тютюни, които са богати на ароматични масла и са с добре балансирано съдържание на редуциращи захари и никотин. Ориенталският тютюн е със силно изразен вкус, специфичен аромат и слаба до средна физиологична сила. Листата са дребни, обичайно със светъл златист цвят (светло жълт, оранжев до светло червен), като размерът им варира в зависимост от позицията им на стъблото на растението. Българският ориенталски тютюн е необходим компонент в състава на „американ бленд“ цигарите – основен сегмент от глобалния цигарен пазар.