Акции

Дивидент

Информация за размера на дивидента по години:

2014
Брутен размер на дивидента за 1 акция – 4,20 лв.
Нетен размер на дивидента за 1 акция – 3,99 лв.


2012
Брутен размер на дивидента за 1 акция – 9.46 лв.
Нетен размер на дивидента за 1 акция – 8.99 лв.

2010
Брутен размер на дивидента за 1 акция – 7.19 лв.
Нетен размер на дивидента за 1 акция – 6.83 лв.