ДАД

Хасково - Табак АД

Протокол от проведеното на 30.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Хасково - Табак“ АД – в ликвидация (5,1 MB)