РОСА 2018

ИОСА 19.12.2018 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за 19.12.2018 год.

 

Покана за Извънредно Общо събрание на акционерите на „Шумен-Табак“ АД, насрочено за 19.12.2018 год. (2,1 MB)

Протокол от заседание на Съвета на директорите от 19.11.2018 год. за свикване на извънредно общо събрание на дружеството (59,1 KB)

Правила за гласуване чрез пълномощник, условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства (259,1 KB)

Образец на пълномощно за представляване на акционер в ОСА (22,8 KB)