Годишни отчети

2012

Годишен консолидиран финансов отчет за 2012 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (238,7 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (4,0 MB)

Одиторски доклад (110,1 KB)

Годишен доклад за дейността (1,9 MB)

Форми на КФН (1,0 MB)

Форми на КФН 2 (221,5 KB)

Декларации (580,2 KB)

Годишен финансов отчет на Булгартабак-холдинг АД за 2012 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (1,4 MB)

Оповестяване към финансовия отчет (3,5 MB)

Одиторски доклад (814,8 KB)

Годишен доклад за дейността (3,0 MB)

Форми на КФН (2,3 MB)

Форми на КФН 2

Декларации (74,3 KB)