Годишни отчети

2015

Годишен консолидиран финансов отчет за 2015 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (353,5 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (1,9 MB)

Годишен доклад за дейността (1,3 MB)

Одиторски доклад (113,4 KB)

Декларации (83,1 KB)

Форми КФН (112,4 KB)

 

Годишен финансов отчет на „Булгартабак-холдинг“АД за 2015 г.

Заверен от регистриран одитор финансов отчет (292,6 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (1,7 MB)

Годишен доклад за дейността (1,7 MB)

Одиторски доклад (113,9 KB)

Декларации (61,1 KB)

Форми КФН (1,3 MB)