За Инвеститори

За инвеститори

za_investitorite_new_pic.jpg

За инвеститорите

На тази страница е представена информация за Булгартабак-холдинг АД, предназначена за инвеститорите - настоящи и бъдещи акционери на дружеството. Булгартабак-холдинг АД е публично дружество, вписано в регистъра на емитентите, воден от Комисията за финансов надзор. Данни за емисията: Код в БФБ: 57В ISIN код: BG 11BUSOG14

Защо Булгартабак

Булгартабак е лидер на цигарения пазар в България и един от водещите производители на тютюневи изделия в Югоизточна Европа с популярните си марки Victory, Prestige, E♥a, MM, GD, Global.

Цигарените фабрики на дружеството разполагат с модерно оборудване и прилагат най-съвременни технологии за цигарено производство и прецизен качествен контрол. Това ни дава възможност да предлагаме широк спектър от висококачествени марки, съобразени с последните световни изисквания и тенденции в бранша.

Булгартабак търгува на международния пазар с всички отглеждани на територията на България сортови групи тютюн - ориенталски (Басми), полуориенталски (Каба-кулак), Виржиния и Бърлей. Висококачествената продукция, предлагана от Булгартабак, е търсена и ценена от производителите на цигари в основните експортни направления - страните от Европейския съюз, САЩ, Египет и Далечния Изток.

Булгартабак посредничи в цялостния процес по закупуване на чуждестранни тютюни за нуждите на своите цигарени фабрики. Тютюни Виржиния и Бърлей се внасят от традиционни страни-производителки с добре развито тютюнево стопанство – Бразилия, Аржентина, САЩ, Индия, Зимбабве, Замбия и Малави. Непреработени тютюневи жили се внасят от Китай и Аржентина, а тютюнево фолио - от Франция.

  • Ефективно и оптимизирани Структура
  • Благоприятното географско положение
  • Бързо развиваща капацитета за износ
  • Водещ производител в тютюневия бранш в България