Корпоративно управление

Политика по възнагражденията

Политика за възнагражденията, утвърдена от редовното ОСА на „Булгартабак-холдинг“АД, проведено на 21.05.2013 г. (307,4 KB)