Междинни отчети

2010

4-то тримесечие - консолидиран отчет

Консолидиран финансов отчет по МСС (281,8 KB)

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (1,5 MB)

Междинен доклад за дейността (1,2 MB)

Форми на КФН (542,8 KB)

Декларации (159,8 KB)


4-то тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (909,6 KB)

Форми на КФН (590,5 KB)

Междинен доклад (1,1 MB)

Допълнителна информация (95,3 KB)

Вътрешна информация (137,1 KB)

Декларации (32,3 KB)


3-то тримесечие - консолидиран отчет

Консолидиран финансов отчет по МСС (336,4 KB)

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (1,9 MB)

Междинен доклад за дейността (683,0 KB)

Форми на КФН (755,6 KB)

Декларации (22,3 KB)


3-то тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (519,1 KB)

Форми на КФН (1,2 MB)

Междинен доклад (552,5 KB)

Допълнителна информация (122,3 KB)

Вътрешна информация (201,5 KB)

Декларации (24,0 KB)


2-ро тримесечие - консолидиран отчет

Консолидиран финансов отчет по МСС (264,5 KB)

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (1,6 MB)

Междинен доклад за дейността (1,0 MB)

Форми на КФН (1,3 MB)

Декларации (40,2 KB)


2-ро тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (1,5 MB)

Форми на КФН (1,1 MB)

Междинен доклад (833,8 KB)

Допълнителна информация (82,4 KB)

Вътрешна информация (151,3 KB)

Декларации (24,4 KB)


1-во тримесечие - консолидиран отчет

Консолидиран финансов отчет по МСС (1,1 MB)

Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН (3,8 MB)

Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (1,5 MB)

Междинен доклад за дейността (970,5 KB)

Декларации (44,3 KB)


1-во тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (929,1 KB)

Форми на КФН (951,2 KB)

Междинен доклад (990,1 KB)

Допълнителна информация (126,5 KB)

Вътрешна информация (215,4 KB)

Декларации (43,8 KB)