Междинни отчети

2012

4-то тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,4 MB)

Пояснителни бележки (1,9 MB)

Междинен доклад (1,3 MB)

Форми на КФН (925,4 KB)

Форми на КФН 2 (261,3 KB)

Декларации (530,3 KB)


4-то тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (2,8 MB)

Междинен доклад (1,1 MB)

Вътрешна информация (1,9 MB)

Допълнителна информация (1,3 MB)

Форми на КФН (1,1 MB)

Форми на КФН 2 (417,0 KB)

Декларации (550,2 KB)


3-то тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,4 MB)

Пояснителни бележки (1,8 MB)

Междинен доклад (8,2 MB)

Форми на КФН (5,0 MB)

Форми на КФН 2 (88,9 KB)

Декларации (453,8 KB)

Пълномощно (675,4 KB)


3-то тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (1,3 MB)

Пояснителни бележки (15,3 MB)

Междинен доклад (7,4 MB)

Вътрешна информация (1,8 MB)

Допълнителна информация (1,1 MB)

Форми на КФН (1,2 MB)

Форми на КФН 2 (501,5 KB)

Декларации (441,7 KB)

Пълномощно (675,4 KB)


2-ро тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,6 MB)

Пояснителни бележки (4,9 MB)

Междинен доклад (7,5 MB)

Форми на КФН (5,1 MB)

Форми на КФН 2 (261,3 KB)

Декларации (441,7 KB)

Пълномощно (675,4 KB)


2-ро тримесечие - отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС и оповестяване (2,2 MB)

Междинен доклад (7,6 MB)

Вътрешна информация (2,2 MB)

Допълнителна информация (1,7 MB)

Форми на КФН (1,6 MB)

Форми на КФН 2 (572,7 KB)

Декларации (443,8 KB)


1-во тримесечие - отчет на Булгартабак-холдинг АД

Междинен доклад (7,4 MB)

Финансов отчет (2,0 MB)

Приложения отчет (1,7 MB)

Форми на КФН (2,7 MB)

Форми на КФН 2 (854,1 KB)

Допълнителна информация (1,2 MB)

Вътрешна информация (1,6 MB)

Декларации (450,0 KB)


1-во тримесечие - консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,2 MB)

Пояснителни бележки (724,0 KB)

Междинен доклад (6,7 MB)

Форми на КФН (3,9 MB)

Форми на КФН 2 (259,0 KB)

Декларации (451,1 KB)