Междинни отчети

2013

4-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС (220,2 KB)

Пояснителни бележки (832,6 KB)

Междинен доклад (506,0 KB)

Форми на КФН (1,1 MB)

Форми на КФН (xls) (215,5 KB)

Декларации (80,3 KB)

 

4-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (311,9 KB)

Оповестяване към МФО (1,4 MB)

Междинен доклад (767,9 KB)

Допълнителна информация (274,5 KB)

Вътрешна информация (254,5 KB)

Форми на КФН (2,4 MB)

Форми на КФН (xls) (663,5 KB)

Декларации (91,9 KB)

 

3-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС (1,3 MB)

Пояснителни бележки (1,3 MB)

Междинен доклад (826,6 KB)

Форми на КФН (959,6 KB)

Форми на КФН (xls) (215,0 KB)

Декларации (90,2 KB)

 

3-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (291,3 KB)

Оповестяване към МФО (6,3 MB)

Междинен доклад (488,8 KB)

Допълнителна информация (258,9 KB)

Вътрешна информация (231,9 KB)

Форми на КФН (5,3 MB)

Форми на КФН(xls) (686,5 KB)

Декларации (76,4 KB)

 

2-ро тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС (284,6 KB)

Пояснителни бележки (1,7 MB)

Междинен доклад (832,3 KB)

Форми на КФН (1,1 MB)

Форми на КФН (xls) (191,5 KB)

Декларации (86,7 KB)

 

2-ро тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (382,6 KB)

Оповестяване към МФО (522,2 KB)

Междинен доклад (766,4 KB)

Вътрешна информация (298,5 KB)

Допълнителна информация (331,4 KB)

Форми на КФН (4,7 MB)

Форми на КФН (xls) (647,5 KB)

Декларации (90,7 KB)

 

1-во тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС (269,4 KB)

Пояснителни бележки (1,6 MB)

Междинен доклад (859,7 KB)

Форми на КФН (962,9 KB)

Форми на КФН (191,5 KB)

Декларации (64,4 KB)


1-во тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (269,6 KB)

Оповестяване към МФО (2,5 MB)

Междинен доклад (739,9 KB)

Вътрешна информация (248,1 KB)

Допълнителна информация (280,1 KB)

Форми на КФН (3,2 MB)

Форми на КФН (624,5 KB)

Декларации (96,7 KB)