Междинни отчети

2014

4-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и Пояснителни бележки (1020,8 KB)

Междинен доклад (439,8 KB)

Форми на КФН (905,0 KB)

Форми на КФН (xls) (118,6 KB)

Декларации (61,1 KB)

 

4-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (1,5 MB)

Междинен доклад (474,8 KB)

Допълнителна информация (139,2 KB)

Вътрешна информация (136,1 KB)

Форми на КФН- I част (6,2 MB)

Форми на КФН- II част (6,5 MB)

Форми на КФН (xls) (1,3 MB)

Декларации (57,2 KB)

 

3-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и Пояснителни бележки (1,1 MB)

Междинен доклад (453,2 KB)

Форми на КФН (916,4 KB)

Форми на КФН (xls) (140,3 KB)

Декларации (54,1 KB)

 

3-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (201,5 KB)

Оповестяване към финансов отчет (1,3 MB)

Междинен доклад (466,1 KB)

Допълнителна информация (126,5 KB)

Вътрешна информация (116,5 KB)

Форми на КФН (4,4 MB)

Форми на КФН (xls) (1,1 MB)

Декларации (51,9 KB)

 

2-ро тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и Пояснителни бележки (1,0 MB)

Междинен доклад (474,1 KB)

Форми на КФН (1,0 MB)

Форми на КФН (xls) (140,7 KB)

Декларации (55,4 KB)

 

2-ро тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (1,4 MB)

Междинен доклад (520,9 KB)

Допълнителна информация (134,2 KB)

Вътрешна информация (224,2 KB)

Форми на КФН (3,8 MB)

Форми на КФН (xls) (988,5 KB)

Декларации (57,9 KB)

 

1-во тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и Пояснителни бележки (1021,5 KB)

Междинен доклад (422,7 KB)

Форми на КФН (945,7 KB)

Форми на КФН (xls) (139,7 KB)

Декларации (55,9 KB)

1-во тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (229,2 KB)

Оповестяване към МФО (340,2 KB)

Междинен доклад (505,0 KB)

Допълнителна информация (143,6 KB)

Вътрешна информация (160,2 KB)

Форми на КФН (4,1 MB)

Форми на КФН (xls) (1,1 MB)

Декларации (83,0 KB)