Междинни отчети

2015

4-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и пояснителни бележки (1,0 MB)

Междинен доклад (469,1 KB)

Декларации (55,2 KB)

Форми на КФН (122,1 KB)

 

4-то тримесечие – отчет на БТХ

Отчет по МСС и пояснителни бележки (1,4 MB)

Междинен доклад (471,0 KB)

Допълнителна информация (115,8 KB)

Вътрешна информация (167,6 KB)

Декларации (65,6 KB)

Форми на КФН (1,3 MB)

 

3-то тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и пояснителни бележки (975,0 KB)

Междинен доклад (441,3 KB)

Декларации (59,5 KB)

Форми на КФН (120,8 KB)

 

3-то тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (219,8 KB)

Пояснителни бележки (1,2 MB)

Междинен доклад (488,4 KB)

Допълнителна информация (110,5 KB)

Вътрешна информация (182,2 KB)

Декларации (59,8 KB)

Форми на КФН (753,2 KB)

 

2-ро тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС и пояснителни бележки (1016,4 KB)

Междинен доклад (430,2 KB)

Форми на КФН (773,9 KB)

Форми на КФН (xls) (113,5 KB)

Декларации (57,7 KB)

 

2-ро тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (1,3 MB)

Междинен доклад (430,5 KB)

Вътрешна информация (161,7 KB)

Допълнителна информация (105,9 KB)

Форми на КФН- I част (2,5 MB)

Форми на КФН- II част (2,4 MB)

Форми на КФН (xls) (1,3 MB)

Декларации (62,2 KB)

 

1-во тримесечие – отчет на БТХ

Финансов отчет по МСС (1,4 MB)

Междинен доклад (453,6 KB)

Допълнителна информация (97,8 KB)

Вътрешна информация (140,2 KB)

Форми на КФН- I част (4,0 MB)

Форми на КФН- II част (2,7 MB)

Форми на КФН (xls) (1,5 MB)

Декларации (55,1 KB)

 

1-во тримесечие – консолидиран отчет

Отчет по МСС (188,7 KB)

Пояснителни бележки (858,0 KB)

Междинен доклад (467,3 KB)

Форми на КФН (862,8 KB)

Форми на КФН (xls) (118,4 KB)

Декларации (57,6 KB)