Междинни отчети

2016

4-то тримесечие – Консолидиран отчет на „Булгартабак-холиднг“ АД.

Отчет по МСС (251,9 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (853,5 KB)

Междинен доклад (504,7 KB)

Декларации (74,7 KB)

Форми КФН (304,0 KB)

 

4-то тримесечие – Отчет на „Булгартабак-холиднг“ АД.

Отчет по МСС (516,7 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (3,2 MB)

Междинен доклад (1,6 MB)

Допълнителна информация (297,3 KB)

Вътрешна информация (689,1 KB)

Декларации (186,1 KB)

Форми КФН (1,2 MB)

 

3-то тримесечие - Отчет на „Булгартабак-холдинг“ АД.

Отчет по МСС (567,9 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (328,0 KB)

Междинен доклад (569,7 KB)

Допълнителна информация (120,3 KB)

Вътрешна информация (249,2 KB)

Декларации (80,1 KB)

Форми КФН (1,3 MB)

 

3-то тримесечие - Консолидиран отчет на „Булгартабак-холдинг“АД.

Отчет по МСС (435,4 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (285,7 KB)

Междинен доклад (892,8 KB)

Декларации (74,2 KB)

Форми КФН (303,5 KB)

 

2-ро тримесечие - Консолидиран отчет на „Булгартабак-холдинг“АД .

Отчет по МСС (231,7 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (806,9 KB)

Междинен доклад (526,2 KB)

Декларации (74,4 KB)

Форми КФН (117,0 KB)

 

2-ро тримесечие - отчет на „Булгартабак-холдинг“ АД

Отчет по МСС (217,9 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (1,1 MB)

Междинен доклад (591,3 KB)

Допълнителна информация (123,2 KB)

Вътрешна информация (257,1 KB)

Декларации (77,5 KB)

Форми КФН (1,3 MB)

 

1-во тримесечие - Консолидиран отчет на „Булгартабак-холдинг“ АД

Отчет по МСС (1,7 MB)

Оповестяване към финансовия отчет (285,8 KB)

Междинен доклад (474,9 KB)

Декларации (80,3 KB)

Форми КФН (285,0 KB)

 

1-во тримесечие – отчет на БТХ

Отчет по МСС (276,3 KB)

Оповестяване към финансовия отчет (326,2 KB)

Междинен доклад (442,2 KB)

Допълнителна информация (115,5 KB)

Вътрешна информация (157,1 KB)

Декларации (64,6 KB)

Форми на КФН (1,3 MB)