Общо събрание

ОСА 2016

Протокол от проведеното на 30.06.2016 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД (389,3 KB)

 

Протокол от проведеното на 31.03.2016 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“АД (234,7 KB)