Общо събрание

ОСА 2010

Редовно общо събрание на акционерите на Булгартабак - холдинг АД, проведено на 25.06.2010 г.

Протокол от редовното ОСА от 25.06.2010 г. (242,8 KB)