Общо събрание

ОСА 2011

Извънредно ОСА, проведено на 01.11.2011г.

Протокол от извънредното ОСА, проведено на 01.11.2011г. (6,4 MB)

Редовно ОСА, проведено на 23.06.2011 г.

Протокол от редовно ОСА, проведено на 23.06.2011 г. (3,6 MB)