Общо събрание

ОСА 2013

Редовно ОСА на Булгартабак-холдинг АД, проведено на 21.05.2013 г.

Протокол от проведеното на 21.05.2013 г. редовно Общо събрание на акционерите на Булгартабак-холдинг АД (1,1 MB)

Извънредно ОСА на Булгартабак-холдинг АД, проведено на 26.02.2013 г.

Протокол от проведеното на 26.02.2013 г. извънредно Общо събрание на акционерите на Булгартабак-холдинг АД (1,8 MB)