Общо събрание

ОСА 2014

Редовно ОСА на „Булгартабак-холдинг“АД, проведено на 30.06.2014 г.

Протокол от проведеното на 30.06.2014 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“АД (479,0 KB)

 

Извънредно ОСА на „Булгартабак-холдинг“АД, проведено на 09.05.2014 г.

Протокол от проведеното на 09.05.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“АД. (6,4 MB)