Общо събрание

ОСА 2015

Редовно ОСА на „Булгартабак-холдинг“АД, проведено на 16.07.2015 г.

Протокол от проведеното на 16.07.2015 г. редовно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-холдинг“ АД (288,2 KB)