Общо събрание

ОСА 2017

Съобщение до акционерите на Булгартабак – Холдинг АД за разпределение на дивидент (678,6 KB)Протокол от проведеното на 29.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД (6,2 MB)