Общо събрание

ОСА 2018

Публикация на протокола от проведеното на 28.06.2018 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Булгартабак-Холдинг“ АД (772,5 KB)