За Инвеститори

Устройствени документи

Уставът на Булгартабак-холдинг АД е основният документ, който урежда дейността на дружеството. Уставът се приема и изменя от Общото събрание на акционерите.