За Инвеститори

Вътрешна информация

31.03.2016 г.

Уведомление (273,0 KB)

 

17.12.2015 г.

Съобщение за изплащане на дивидентите за 2014 г. на акционерите на „Булгартабак-холдинг“АД – клиенти на инвестиционни посредници, чиито дивиденти не са изплатени от посредника, при който имат открита подсметка (68,2 KB)

 

12.11.2015 г.

Уведомление за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на освобождаването на прокуриста на „Булгартабак-холдинг“АД и заличаване на прокурата (42,8 KB)

20.08.2015 г.

Съобщение до акционерите на „Булгартабак-холдинг“АД за изплащане на дивидента за 2014 г. (58,8 KB)

17.07.2015 г.

Уведомление за взето решение от проведеното на 16.07.2015 г. редовно ОСА на „Булгартабак-холдинг“АД за разпределяне на дивидент за акционерите (47,2 KB)

16.07.2015 г.

Уведомление за взети решения от проведеното на 16.07.2015 г. редовно ОСА на „Булгартабак-холдинг“ АД (78,3 KB)

18.06.2014 г.

Съобщение до акционерите (28,5 KB)

05.03.2015 г.

Предварителен консолидиран отчет за 2014 г. на Група Булгартабак (64,8 KB)

14.01.2015 г.

Предварителни финансови резултати за 2014 г. на Група Булгартабак (89,5 KB)

26.11.2014 г.

Съобщение до акционерите (28,5 KB)

20.06.2014 г.

Съобщение до акционерите (29,5 KB)

19.05.2014 г.

Уведомление за вписване в Търговския регистър на промените в Съвета на директорите на „Булгартабак-холдинг“АД. (81,1 KB)

13.05.2014 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие по чл.145 от ЗППЦК (41,6 KB)

13.05.2014 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие по чл.145 от ЗППЦК (45,4 KB)

6 ноември 2013 г.

Уведомление за разкриване на дялово участие по чл.145 от ЗППЦК (628,3 KB)

28 октомври 2013 г.

Съобщение за изплащане на дивидентите за 2012 г. на акционерите на „Булгартабак-холдинг“АД – клиенти на инвестиционни посредници, чиито дивиденти не са изплатени от посредника, при който имат открита подсметка (752,1 KB)

19 юни 2013 г.

Съобщение до акционерите на Булгартабак-холдинг АД за изплащане на дивидента за 2012 г. (827,1 KB)