Начало

Компанията

Булгартабак е комапания с 70 години опит и традиции в обработката и търговията със суров тютюн, както и в производството на тютюневи изделия.

Булгартабак играе съществена роля в историята на България, като една от най-големите компании и една от компаниите с най-голям износ, със значителен принос в икономическото развитие на страната.

oshte.jpg

Save